ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

Golden Slot (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) เป็นธุรกิจจดทะเบียนที่มีเลขทะเบียนเดียว และเป็นผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ครบวงจร ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ การยอมรับกฎแปลว่าผู้เล่นได้อ่าน ยอมรับข้อผูกพัน และยินยอมปฏิบัติตามกฎ

ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มกฎ โดยแจ้งให้ผู้เล่นทราบทางอีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ Golden Slot หรือไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเนื้อหาของกฎในภาษาอื่นแตกต่างไป ให้ถือกฎในภาษาท้องถิ่นเป็นสำคัญ ผู้เล่นยืนยันว่าตนเข้าใจ ยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้

1. การสมัครและกฎการสมัคร

1.1. การสมัครและกฎการสมัครเหล่านี้ ใช้กับเนื้อหาและบริการของผู้ให้บริการบน Golden Slot รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้งานส่งหรืออัปโหลดบน Golden Slot ทุกรูปแบบ

1.2. การทำเครื่องหมายถูกในช่อง “ฉันยอมรับกฎและนโยบายความเป็นส่วนตัว” บน Golden Slot หมายถึง ผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดของกฎและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ เข้าใจผลผูกมัดที่ตามมา และยินยอมปฏิบัติตามกฎ

1.3. หากกฎข้อใดกลายเป็นโมฆะ ยังคงบังคับใช้กฎที่เหลือต่อไปตามปกติ และไม่ถือว่าส่งผลต่อกฎที่เหลือ

1.4. ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์โอนข้อมูลให้บุคคลที่สามด้วยคำกล่าวอ้างใด ๆ ต่อผู้ให้บริการ

1.5. ความสัมพันธ์ทางกฎหมายทุกอย่างระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้งาน อยู่ภายใต้กฎหมายสหภาพกัมพูชา

2. คำอธิบายการให้บริการ

2.1. ผู้ใช้งาน Golden Slot สามารถเล่นเกมคาสิโนออนไลน์แบบอินเทอร์แอคทีฟได้

2.2. ผู้ใช้งานรับทราบว่าเกมคาสิโนออนไลน์ของ Golden Slot มีองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องโชคดวง เมื่อจ่ายเงินวางเดิมพันแล้ว จะไม่มีทางทราบล่วงหน้าว่าได้รับเงินรางวัลหรือไม่ องค์ประกอบเรื่องโชคดวงเกี่ยวพันกับระบบสร้างตัวเลขแบบสุ่ม Random Number Generator ที่ได้การยอมรับในระดับสากล และผู้ให้บริการไม่สามารถกำหนดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้

2.3. Golden Slot ใช้งานได้บนเดสก์ท็อปของระบบซอฟต์แวร์ และในเวอร์ชันมือถือ เวอร์ชันมือถืออาจไม่รองรับตัวเลือกและเกมทุกรูปแบบที่มีอยู่ในเวอร์ชันเดสก์ท็อป กฎเหล่านี้ใช้กับผู้ใช้งาน Golden Slot ทุกคนที่เข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และ/หรือฮารด์แวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ

2.4. หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และไม่ทำตามกฎหรือข้อบังคับเหล่านี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ Golden Slot, เกมคาสิโนออนไลน์ และบริการบนอินเทอร์เน็ต

3. ข้อกำหนดการใช้บริการ

3.1. ผู้ใช้งานต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเข้าร่วมเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ของ Golden Slot

3.2. ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่มอบสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานเพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมเกมคาสิโนออนไลน์ของ Golden Slot โดยตรง

3.3. เมื่อได้อ่านและยืนยันกฎเหล่านี้แล้ว ผู้ใช้งานรับรองและรับประกันว่าตน

• มีความสามารถตามกฎหมาย

• ไม่ได้กระทำการแทนผู้อื่น

• ไม่มีปัญหาเสพติดการพนัน

• ไม่ฝากเงินที่ได้รับจากอาชญากรรม สิ่งผิดกฎหมาย และ/หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

• ไม่ฝากเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น

• ไม่เข้าร่วมเกมเพื่อเงินสด และ/หรือจะไม่ลงเงินแก่เกมประเภทนั้น

• ไม่ฝากเงินในบัญชีเพื่อเหตุผลอื่นใด นอกจากเข้าร่วมเกมคาสิโนออนไลน์ที่จัดทำโดยผู้ให้บริการ โดยเฉพาะเหตุผลที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอาชญากรรม เช่น การฟอกเงินที่ได้รับมาจากวิธีทางอาชญากรรมให้ถูกกฎหมาย เป็นต้น

• ไม่ลงทะเบียนบน Golden Slot โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานที่มีอยู่แล้ว

• ไม่ปิดบัญชีของ Golden Slot เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานใหม่บนเว็บไซต์เดิม

• ไม่ขาย/ย้าย และ/หรือรับบัญชีมาจากบุคคลอื่น

• ไม่โอนเงินทุนระหว่างบัญชีผู้ใช้งานด้วยกัน

• จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับเหล่านี้

3.4. Golden Slot บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเกมคาสิโนออนไลน์ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ขอให้ผู้ใช้งานส่งหลักฐานยืนยันอายุ และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงบริการและเกมคาสิโนออนไลน์ หากผู้ใช้งานปฏิเสธมอบเอกสารที่ร้องขอแก่ผู้ให้บริการ

3.5. ห้ามพนักงานของผู้ให้บริการ หรือบริษัทที่ผู้ให้บริการสนับสนุน รวมไปถึงญาติพี่น้องเข้าร่วมเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ของ Golden Slot

3.6. เกมคาสิโนออนไลน์ที่นำเสนอบน Golden Slot มีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ผู้ให้บริการไม่รับประกันความพร้อมของเกมและบริการทั้งหมด หรือการให้บริการเต็มรูปแบบและต่อเนื่อง แต่ผู้ให้บริการจะใช้ทุกข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

3.7. รายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับความต้องการขั้นต่ำของอุปกรณ์ที่แนะนำ อธิบายไว้ในส่วนความช่วยเหลือและคำถามที่พบบ่อย ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบโครงสร้างทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Golden Slot

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1. การลงทะเบียนบัญชีและ/หรือการใช้บริการใด ๆ บน Golden Slot ผู้ใช้งานยอมรับว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ใช้เนื้อหาและข้อมูล เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และจะไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการในรูปแบบอื่น

4.2. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์์แต่เพียงผู้เดียวในวัสดุ (อาทิ รูปภาพ คำถาม ความเห็น ข้อความตัวหนังสือ) ที่มีอยู่บน Golden Slot ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องใด ๆ

5. การลงทะเบียนใช้งาน

5.1. บัญชีของผู้ใช้งานจะถูกสร้างขึ้นหลังขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น ผู้ใช้งานสามารถใช้บัญชีเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์ Golden Slot บนเดสก์ท็อปหรือเวอร์ชันมือถือได้

5.2. ข้อมูลการลงทะเบียน

ก) ชื่อผู้ใช้งานส่วนบุคคล ชื่อผู้ใช้งานต้องมีลักษณะเฉพาะและระบุได้ชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใช้คำที่ละเมิด ไม่เหมาะสม หรือคำอื่น ๆ ที่รับไม่ได้ ไม่อนุญาตให้เลือกชื่อผู้ใช้ที่มีหรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือไปยังชื่อบัญชีที่อ้างอิงถึงสิทธิ์ของผู้ใช้งานโดยเฉพาะเจาะจง ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ไม่ลงทะเบียนให้ชื่อผู้ใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือปิดกั้นบัญชีผู้ใช้งานที่มีชื่อไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีสิทธิ์เรียกคืนการดำเนินการหลังจากบัญชีได้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

ข) รหัสผ่าน ผู้ใช้งานต้องเก็บชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ เนื่องจากการกระทำจากบัญชีผู้ใช้งานถือว่าเป็นของผู้เล่นโดยอัตโนมัติ คำแนะนำของผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้งาน คือ ไม่จดหรือแสดงรหัสผ่านทุกวิธี ไม่ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย เช่น วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขทะเบียนรถ สร้างรหัสผ่านที่เข้าถึงยากโดยใช้ตัวอักษรหลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ (เช่น / ? & *) ผู้ให้บริการแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันที หากคิดว่ารหัสผ่านถูกเปิดเผย และผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย

5.3. ข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้งาน

• ชื่อจริง นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเกิด

• ชื่อสถาบันผู้ให้เครดิต เลขลงทะเบียนและรหัส ที่ผู้ใช้งานมีบัญชีอยู่เพื่อใช้ฝากเงินสำหรับเล่นคาสิโนออนไลน์

• เลขบัญชีที่มีเงินเพื่อใช้ฝากเงินสำหรับเล่นคาสิโนออนไลน์

• ที่อยู่อีเมล

5.4. หากข้อมูลที่ให้มาไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ไม่ลงทะเบียนหรือแยกผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องออกจากการเข้าใช้บริการ ชะลอเงินทุนในบัญชีและการจ่ายเงินให้ผู้ชนะ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยืนยันข้อมูลที่ให้มา รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม และขอสำเนาเอกสารยืนยันได้

5.5. อนุญาตให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนได้เพียงหนึ่งบัญชี และบัญชีที่ลงทะเบียนต้องเป็นของผู้ใช้งาน

5.6. ผู้ใช้งานต้องแน่ใจว่าได้ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ Golden Slot เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียน หรือแจ้งบริการสนับสนุนของผู้ให้บริการทันที หากไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงให้ถือว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนล่าสุดมีผลผูกพัน

5.7. ผู้ใช้งานต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมลและเลขบัญชีแก่ผู้ให้บริการในทันที โดยเปลี่ยนข้อมูลการตั้งค่าบน Golden Slot ให้ถูกต้อง หากผู้ใช้งานไม่แจ้งเปลี่ยนแปลง ให้ถือตามข้อมูลที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้าย

5.8. ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนผู้ใช้งานและจำกัดหรือปิดกั้นการเข้าถึงเกมคาสิโนออนไลน์ได้ตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว

6. เกมคาสิโนออนไลน์และเงื่อนไขการชนะ

6.1. ค่าเงินสากลคือค่าเงินหลักบน Golden Slot ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้ค่าเงินอื่นแทนได้

6.2. ผู้ใช้งานต้องฝากเงินในบัญชีของตน และต้องเป็นวิธีการจ่ายเงินที่รองรับบน Golden Slot จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเกมคาสิโนออนไลน์และเล่นพนันเพื่อรับเงินรางวัล

6.3. การฝากเงินไปยังบัญชีเงินสดของผู้ใช้งาน ทำได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ให้บริการในรูปแบบการจ่ายเงินต่อไปนี้ บัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินและยอมรับวิธีการจ่ายเงินหากตรงตามเงื่อนไขจำเพาะ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการเพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าวิธีการจ่ายเงินทุกรูปแบบจะใช้งานได้ตลอดเวลา

6.4. ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์ใช้บัญชีปัจจุบันและบัตรเครดิตที่เปิดและออกโดยชื่อของบุคคลที่สาม ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ใช้ได้แค่บัญชีปัจจุบัน และบัตรเครดิตต้องเปิดและออกเป็นชื่อตนเอง

6.5. ผู้ให้บริการจะเปิดบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อได้รับการฝากเงินครั้งแรกมายังบัญชีของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการถือจำนวนเงินทั้งหมดที่โอนไปยังบัญชีของผู้ใช้งานในฐานะตัวแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีดอกเบี้ย ผู้ให้บริการไม่ใช่สถาบันทางการเงิน และผู้ใช้งานไม่สามารถเรียกร้องหรือรับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินในบัญชีได้

6.6. บัญชีผู้ใช้งานจะได้รับเครดิตหลังจากยืนยันการทำธุรกรรมและผู้ให้บริการตรวจสอบหลักฐานที่จำเป็นหลังการชำระเงิน จำนวนครั้งที่ฝากเงินเป็นเครดิตในบัญชีของผู้ให้บริการขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือก

6.7. จำนวนขั้นต่ำและสูงสุดในการจ่ายเงินจะแจ้งถัดจากการชำระเงินแต่ละประเภท ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุดในการจ่ายเงินตามดุลยพินิจ

6.8. ผู้ใช้งานฝากเงินไปยังบัญชีเพื่อเข้าร่วมคาสิโนออนไลน์แบบอินเทอร์แอคทีฟ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ปิดกั้นเงินฝากในบัญชีของผู้ใช้งานชั่วคราว เพื่อประเมินว่าการทำธุรกรรมผิดปกติหรือน่าสงสัยหรือไม่ หากผู้เล่นไม่ลงเงินพนัน

6.9. อัตราการเข้าร่วมเกมกำหนดไว้ในกฎของแต่ละเกมคาสิโนออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถเล่นผ่านอัตราการจ่ายเงินตามการเข้าร่วมเกม

6.10. วิธีกำหนดเงินพนันสูงสุดที่ผู้ใช้งาน Golden Slot สามารถเลือกได้มีดังนี้

ก) กำหนดเงินพนันสูงสุดที่อนุญาตต่อหนึ่งเกม

ข) กำหนดจำนวนเกมสูงสุดทั้งหมดที่ทำได้ต่อหนึ่งวัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

6.11. ผู้ให้บริการเพิ่มจำนวนเงินพนันสูงสุดในวันที่ 7 หลังได้รับประกาศที่เกี่ยวข้อง

6.12. ผู้ให้บริการจะไม่ยอมรับเงินพนันจากผู้ใช้งาน หากมีเงินทุนในบัญชีของผู้ใช้งานไม่เพียงพอต่อการลงพนัน

6.13. หากผู้ใช้งานขาดการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตขณะเล่นคาสิโนออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถกลับเข้าเกมได้ภายในเวลาที่กำหนดและคำสั่งที่ผู้ให้บริการกำหนด

6.14. จำนวรผลตอบแทนที่เกิดจากการชนะเงินสด ผู้ให้บริการจะเปลี่ยนแปลงเป็นเครดิตเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน

6.15. ผู้ให้บริการสามารถให้โบนัสแก่ผู้ใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง หากมีการให้โบนัส จะมีประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขบนหน้าแรกของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรโมชันโบนัสและกฎตามดุลยพินิจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.16. หากผู้ใช้งานได้รางวัลจากการเข้าร่วมเกมคาสิโนออนไลน์ ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความเกี่ยวกับรางวัล และทราบเงื่อนไขในการรับรางวัลของ Golden Slot ก่อนเข้าร่วมเกม ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นประเภทอื่นที่มีมูลค่าเหมือนกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.17. เกมคาสิโนออนไลน์ที่ชนะนับเฉพาะเล่นตามกฎเท่านั้น และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานต้องกำลังทำงานเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เกมอยู่ ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลุดจากเกมได้ที่ส่วนคำถามที่พบบ่อย

6.18. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปรับผลลัพธ์ของเกมคาสิโนออนไลน์ให้ถูกต้องหรือเป็นโมฆะ หากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดทางเทคนิค การโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้ใช้งาน หากการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ทำให้จำนวนเงินในบัญชีของผู้ใช้งานติดลบ ผู้ใช้งานมีหน้าที่จ่ายผลต่างโดยการเพิ่มเครดิตบัญชีบน Golden Slot ตามจำนวนเงินที่ต้องชดใช้

6.19. การจ่ายเงินที่ชนะเกมคาสิโนออนไลน์ จะจ่ายตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้ในข้อบังคับ

6.20. การจ่ายเงินจากบัญชีเป็นไปตามคำขอของผู้ใช้งาน โดยสามารถส่งคำร้องขอจ่ายเงินสูงสุดไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน และจำนวนเงินที่ขอต้องไม่ต่ำกว่า 5 ยูโร การจ่ายเงินจะจ่ายให้บัญชีที่ลงทะเบียนในนามผู้ใช้งานที่ฝากเงินสำหรับลงพนันเท่านั้น ไม่สามารถจ่ายเงินไปยังบัญชีของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลที่สามได้ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ และหากผู้ใช้งานให้ข้อมูลผิดและมีการจ่ายเงินแล้ว ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์เรียกร้องจากผู้ให้บริการได้อีก

6.21. เมื่อผู้ให้บริการตรวจสอบคำร้องจ่ายเงินจากผู้ใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ให้บริการจะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ใช้งานภายใน 3 วันทำการ

6.22. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานที่จะรับการจ่ายเงินครั้งแรกหรือครั้งต่อไปเมื่อจำเป็น และเลื่อนการจ่ายเงินในกรณีที่ต้องสงสัย เพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินตามความเหมาะสม ผู้ใช้งานต้องเขียนการขอจ่ายเงินและส่งสำเนาหลักฐานระบุตัวตนทางราชการที่ใช้ได้ ทางจดหมาย อีเมล หรือเข้าระบบที่ผู้ให้บริการขอไว้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของบัญชีใช้งานและรายละเอียดของเจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องตรงกัน

6.23. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ตรวจสอบรายการธุรกรรมทั้งหมดของบัญชีและ/หรือเงินทุนของผู้ใช้งานที่มีความผิดปกติหรือต้องสงสัย เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่ได้รับมาจากวิธีทางอาชญากรรมให้ถูกกฎหมาย ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ระงับรายการธุรกรรมที่ผิดปกติและน่าสงสัย รวมถึงปิดกั้นหรือตัดบัญชีของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องและระงับเงินไว้ เพื่อรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชค

7.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชคของผู้ให้บริการ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชคที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎเหล่านี้ ผู้ใช้งานยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชคและวิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ก่อนยอมรับข้อตกลงกฎเหล่านี้

7.2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชคทั้งหมดแสดงที่ Golden Slot

7.3. คำถามหรือคำร้องเรียนเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์ทั้งหมด ควรส่งไปตามที่อยู่อีเมล

7.4. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหน้าแรก เกี่ยวกับวงเงินการพนัน วงเงินการจ่ายเงิน และข้อเสนอต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชค

7.5. ผู้ให้บริการอาจประกาศยกเลิกการชิงโชคตามกฎระเบียบหรือเหตุสุดวิสัย สถานการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย ได้แก่ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมควรของผู้ให้บริการ และการทำหน้าที่ตามข้อสัญญาล่าช้า และภายในขอบเขตของกฎเหล่านี้รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ข้อกำหนดของรัฐบาล การปฏิเสธหรือยกเลิกใบอนุญาตที่จำเป็น ซึ่งการปฏิเสธหรือยกเลิกเกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการ สงคราม ความเป็นศัตรูกันการกบฏ การฝ่าฝืนกฎหมาย การจลาจล การก่อการร้าย อัคคีภัย น้ำท่วม การโจรกรรม ความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง การนัดหยุดงาน การปิดกิจการในช่วงประท้วง หรือเหตุอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ให้บริการ

8. การระงับบัญชีผู้ใช้งาน

8.1. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับบัญชีผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.2. ผู้ให้บริการสามารถระงับบัญชีผู้ใช้งานในช่วงเวลาหนึ่งหรือไม่กำหนดเวลา หากได้รับคำร้องขอจากผู้ใช้งาน

8.3. ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ส่งข้อความติดต่อไปยังผู้ให้บริการ เรียกร้องการเสียโอกาสเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลที่บันทึกไว้ในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน หากบัญชีผู้ใช้งานไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลา 12 เดือน ผู้ใช้งานมีเวลา 30 วัน หลังจากได้รับอีเมล ในการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานของตน หากผู้ใช้งานเชื่อมต่อภายใน 30 วัน จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 13 เดือน บัญชีจะถูกจัดเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว หากบัญชีถูกจัดเป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานจะยังคงเชื่อมต่อบัญชีของตนและถอนเงินทุนที่เหลือในบัญชีออกได้ โดยใช้การจ่ายเงินประเภทที่รองรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

8.4. หากไม่มีการเดินธุรกรรมในบัญชีของผู้ใช้งานเป็นเวลา 30 เดือน และผู้ใช้งานยังมียอดเงินสดเหลืออยู่ในบัญชี ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินสดคงค้างที่เหลือไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้งาน หากไม่พบผู้ใช้งานหรือบัญชีธนาคารถูกปิดไปแล้ว ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามข้อกำหนดในกฎระเบียบต่อไป

9. การละเมิดข้อกำหนดและบทลงโทษ

9.1. ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เรียกร้อง และความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สาม

9.2. ห้ามละเมิดกฎใด ๆ การกระทำต่อไปนี้ของผู้ใช้งานถือเป็นการละเมิดกฎ

• ผู้ใช้งานไม่ทำตามกฎที่ยอมรับร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้งาน

• ผู้ใช้งานเจตนาให้ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือให้ข้อมูลที่นำไปสู่ความเข้าใจผิด

• ผู้ใช้งานพยายามเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของเกมคาสิโนออนไลน์โดยใช้การร่วมมือกัน สร้างความเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม หรืออย่างอื่นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์

• ผู้ใช้งานเป็นสาเหตุหรืออาศัยการทำงานผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของ Golden Slot เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินการของเกมคาสิโนออนไลน์

• ผู้ใช้งานเปิดบัญชีอื่นหรือใช้งานบัญชีของบุคคลอื่น

• ผู้ใช้งานละเมิดกฎอื่นที่กำหนดในกฎเหล่านี้ หรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ

9.3. ผู้ใช้งานจะไม่แยก หรือพยายามแยกโปรแกรม หรือพัฒนาโปรแกรมที่แทรกแซงโปรแกรมการสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ลูกค้าที่ใช้บน Golden Slot

9.4. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้โปรแกรมส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์โดยเด็ดขาด หากผู้ให้บริการระบุได้ว่ามีการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นบัญชีของผู้ใช้งานที่ละเมิดอย่างน้อย6 เดือน พร้อมระงับเงินทุนในบัญชีและ/หรือนำผู้ใช้งานออกจากผู้ให้บริการและการใช้บริการใดบน Golden Slot โดยโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเกี่ยวข้องกับการยอมให้รวบรวมข้อมูลฝั่งตรงข้าม ร่วมกับการกระทำของผู้ใช้งาน สมรู้ร่วมคิด หรือโปรแกรมอื่นที่ยอมให้ผู้ใช้งานโกงหรือผู้ใช้งานได้เปรียบอีกฝ่ายโดยไม่เป็นธรรมตามความเห็นของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจดำเนินการตรวจจับและตัดความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้งานกำลังใช้โปรแกรม รวมถึงการอ่านข้อมูลว่ามีโปรแกรมใดที่กำลังใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน หรือรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์ในการวิจัยทางพฤติกรรม

9.5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ตัดผู้ใช้งานออกจากการใช้บริการ Golden Slot และยุติข้อผูกพันตามสัญญา หากผู้ใช้งานทำการละเมิดกฎ นอกจากนั้น ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการขัดหรือหยุดเกมคาสิโนออนไลน์ที่กำลังดำเนินอยู่ ปิดกั้นบัญชีของผู้ใช้งานโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และชะลอเครดิต รวมถึงการชนะของผู้ใช้งานไว้จนกว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะได้รับการพิสูจน์จนกระจ่าง

10. ความรับผิดของผู้ให้บริการ

10.1. ผู้ให้บริการรับผิดชอบต่อความสูญเสียโดยตรงจากความตั้งใจหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดความเสียหายที่เกิดจากการไม่ตั้งใจเพียงเล็กน้อยหรือเหตุสุดวิสัย

10.2. ผู้ให้บริการไม่รับประกันความครบถ้วน ความถูกต้อง หรือคุณภาพของบริการใน Golden Slot ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลจากความล้มเหลวของซอฟต์แวร์

10.3. ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินพนันที่วางไว้ให้แก่ผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงการแพ้ที่อาจเกิดเมื่อหลุดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ/หรือโครงสร้างการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสม โดยผู้ใช้งานสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อที่ต้องการได้ที่ส่วนช่วยเหลือของ Golden Slot

10.4. ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามที่ใช้บัญชีของผู้ใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

10.5. ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นหรือเนื้อหาในการโฆษณา และผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่ขัดต่อข้อบังคับหรือกฎต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.6. ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคำร้องหรือความสูญเสีย การจ่ายเงิน หรือความเสียหายต่อบุคคลที่สาม ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหรือข้อบังคับของผู้ใช้งาน

11. ขอบเขตการร้องเรียนของผู้ใช้งาน

11.1. หากพบการตรวจสอบหรือลงโทษจากผู้ให้บริการที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดกฎมายังผู้ให้บริการทางที่อยู่อีเมลได้ภายใน 30 วัน โดยผู้ให้บริการจะตอบรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

11.2. ผู้ให้บริการจะไม่ตอบรับข้อร้องเรียนที่ไม่เหมาะสม ข่มขู่ หรือวิธีอื่นใด ที่ขัดกับมาตรฐานทางมารยาทที่ยอมรับทั่วไปจากผู้ใช้งาน

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้บริการนำเสนอนโยบายคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ Golden Slot ตามกฎหมายปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการปกป้องความเป็นส่วนตัวในอุตสาหกรรมสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาสิโนออนไลน์ Golden Slot นี้ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ Golden Slot

ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องคุกกี้และวิธีจัดการคุกกี้ได้จากข้อมูลที่ผู้ให้บริการระบุไว้ การยอมรับคุกกี้ตามนโยบายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ใช้งานใช้บริการของ Golden Slot โดยเฉพาะเมื่อตกลงใช้คุกกี้วิเคราะห์เพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายด้านล่าง หากผู้ใช้งานไม่ตกลงการใช้คุกกี้ตามนโยบาย ผู้ใช้งานสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตน เพียงเท่านี้การใช้คุกกี้จากจากเว็บไซต์ Golden Slot ก็จะไม่ถูกจัดเก็บบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขบนอินเทอร์เน็ต ที่เว็บเบราว์เซอร์จะทำการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานลงบนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน

คุกกี้ ถูกตั้งค่าตามคำขอที่ส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเบราว์เซอร์ แต่ไม่สามารถโต้ตอบใด ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือไม่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือสปายแวร์ และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้งานได้ หรือที่ผู้ให้บริการเรียกว่า “เน็ตเวิร์ค 2.0” คุกกี้ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการอำนวยความสะดวกของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงและส่งบริการมากมายบนโลกออนไลน์ เช่น การแสดงเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องเมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์

คุกกี้ มอบฟีดแบ็กที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ โดยมีจุดประสงค์เรื่องเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าใช้งาน เพื่อทำเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้มากขึ้น และเพิ่มแอปพลิเคชันหรือฟีเจอร์ของเว็บไซต์ให้สามารถสร้างการนำทางที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และเพลิดเพลินบนเว็บไซต์ได้มากขึ้น

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของผู้ให้บริการ รวมถึงเรียนรู้การติดตั้งคุกกี้ต่าง ๆ บนอุปกรณ์ หรือวิธีจัดการและลบคุกกี้ได้ดังนี้

ประโยชน์ของคุกกี้คืออะไร

คุกกี้ มีข้อมูลที่เชื่อมต่อเว็บเบราว์เซอร์ (ผู้ใช้งาน) และเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ผู้ให้บริการ) หากเบราว์เซอร์เข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง จะสามารถอ่านข้อมูลที่เคยบันทึกไว้และตอบสนองตามข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

คุกกี้ ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ และสนับสนุนความพยายามของผู้ให้บริการ ที่จะนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่สะดวกสบาย รวมไปถึงการคำนึงถึงความพึงใจต่อความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต ความพึงพอใจต่อภาษาบนเว็บไซต์ หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้ใช้ทำอะไรบนเว็บไซต์

คุกกี้ ที่ใช้บนเว็บไซต์ Golden Slot แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง และ คุกกี้ที่ใช้วิเคราะห์

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ ที่มีความจำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหรือมองหาตำแหน่งของเว็บไซต์หรือใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย เช่น การเข้าถึงส่วนที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้ไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และไม่ใช่ข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นเครื่องมือทางการตลาด แต่มีไว้เพื่อจดจำว่าผู้ใช้งานได้เข้าชมเว็บไซต์ใดบ้างบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ได้ โดยผู้ให้บริการจะใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งนี้ต่อไป

คุกกี้ที่ใช้วิเคราะห์

คุกกี้ ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และตรวจสอบข้อผิดพลาดจากหน้าเว็บที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชม คุกกี้เหล่านี้ไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บโดยคุกกี้จะไม่ถูกเปิดเผย และนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น

Golden Slot ใช้คุกกี้ของ Google Analytics ซึ่งจะถูกส่งต่อและเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (กรุณาคลิกที่นี่) เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และการนำคุกกี้ไปใช้กับ Google Analytics ผู้ใช้งานสามารถออกจากการติดตามของ Google Analytics ได้โดยคลิกที่นี่

การตั้งค่าคุกกี้เดิม

Golden Slot อาจใช้ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ของผู้ใช้งานเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล คุกกี้ของผู้ใช้งานอาจถูกผู้ให้บริการนำมาวิเคราะห์มากกว่าหนึ่งตัว ผู้ใช้งานสามารถปิดคุกกี้ได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการจะใช้คุกกี้ตัวที่เปิดอยู่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

ผู้ให้บริการอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใหม่เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายเป็นไปตามคำแนะนำที่ออกโดยผู้มีอำนาจในการคุ้มครองข้อมูล หากนโยบายการใช้คุกกี้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งโดยประกาศบนเว็บไซต์ หรือทางอีเมลในกรณีที่เป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้

หากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณาติดต่อทีมบริการสนับสนุนของ Golden Slot